Mahdollisuus hyvinvointiin ja onnelliseen arkeen kuuluu kaikille.

JASMINE

29-vuotias paraurheilija ja nuori eläkeläinen. Toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen sekä oman valtuustoryhmän varapuheenjohtaja. Ylioppilas ja merkonomi. Vaimo ja puolison kahden alakouluikäisen lapsen vanhempi.

Teen vapaaehtoistyötä nuorten ja nuorten vammautuneiden kanssa. Olen aktiivinen vaikuttaja Instagramissa. Kesät kuluvat kisojen, treenien ja rakkaan veneilyharrastuksen parissa.

Olen vammautunut auto-onnettomuudessa kymmenen vuotta sitten. Sen seurauksena minulla on selkäydinvamma, aivovamma ja avanne. Perheeseemme kuuluu kehitysvammainen lapsi. Nämä olivat suurimmat syyt, miksi lähdin muutama vuosi sitten mukaan kuntapolitiikkaan.

Tavoitteeni tulevalla kaudella on edistää Jyväskylässä esteettömyyttä, parantaa liikunnan ja urheilun saavutettavuutta sekä etsiä keinoja mielenterveyspalveluiden kuntoon laittamiseksi. Tietysti sydäntäni lähellä on myös lapsiperheiden asiat.

TEEMAT

ESTEETTÖMIÄ kaikilla saavutettavia palveluita – yhdenvertaisuus kaupungin palveluissa

Kaupungin tuottamien palveluiden tulee olla kuntalaisten erityistarpeet huomioon ottavia – esimerkiksi vammaisuus, ikä, sukupuoli ja sen moninaisuus sekä kulttuurinen tausta. (Tein kuluvalla kaudella valtuustoaloitteen Jyväskylän kaupungin esteettömyysstrategiasta. Sen tavoitteena on määritellä miten kaupunki voi vaikuttaa esteettömän rakennetun ympäristön syntymiseen ja miten jatkossa voidaan toimia paremmin esteettömyyden edistämiseksi.)

LIIKUNTA JA URHEILU kuuluu kaikille – saavutettavat ja hyvin hoidetut liikuntapaikat asuinalueesta riippumatta

Liikunnalla on merkittävä tekijä terveyteen ja hyvinvointiin. Lisää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta, sekä erityisesti ikääntyneiden ja vammaisten mahdollisuutta itsenäiseen elämään. Kaikilla asuinalueilla tulee olla hyvin hoidetut liikunta- ja kuntoilumahdollisuudet kohtuullisilla kustannuksilla. 

MIELENTERVEYSPALVELUT kuntoon

Oikea-aikaisen avun saaminen on tärkeää. Matalan kynnyksen palveluita terveyskeskusten yhteyteen ja riittävästi oppilaitospsykologeja.