TEEMAT

ESTEETTÖMIÄ kaikilla saavutettavia palveluita – yhdenvertaisuus kaupungin palveluissa

Kaupungin tuottamien palveluiden tulee olla kuntalaisten erityistarpeet huomioon ottavia – esimerkiksi vammaisuus, ikä, sukupuoli ja sen moninaisuus sekä kulttuurinen tausta. (Tein kuluvalla kaudella valtuustoaloitteen Jyväskylän kaupungin esteettömyysstrategiasta. Sen tavoitteena on määritellä miten kaupunki voi vaikuttaa esteettömän rakennetun ympäristön syntymiseen ja miten jatkossa voidaan toimia paremmin esteettömyyden edistämiseksi.)

LIIKUNTA JA URHEILU kuuluu kaikille – saavutettavat ja hyvin hoidetut liikuntapaikat asuinalueesta riippumatta

Liikunnalla on merkittävä tekijä terveyteen ja hyvinvointiin. Lisää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta, sekä erityisesti ikääntyneiden ja vammaisten mahdollisuutta itsenäiseen elämään. Kaikilla asuinalueilla tulee olla hyvin hoidetut liikunta- ja kuntoilumahdollisuudet kohtuullisilla kustannuksilla. 

MIELENTERVEYSPALVELUT kuntoon

Oikea-aikaisen avun saaminen on tärkeää. Matalan kynnyksen palveluita terveyskeskusten yhteyteen ja riittävästi oppilaitospsykologeja.